ഭരണമേറ്റെടുത്ത് രാഹുല്‍


ഭരണമേറ്റെടുത്ത് രാഹുല്‍

പ്രധാനമന്ത്രി വരുന്നു

തീരുമാനം വൈകാതെ

ഹരിശ്ചന്ദ്രനല്ല ദിലീപ്

വാര്‍ത്ത തെറ്റെങ്കില്‍

ഇന്ത്യക്കും തിരിച്ചടി