ഇത് ചരിത്രത്തില്‍ ആദ്യം നീറ്റ് അവസാനിച്ചു

ഇത് ചരിത്രത്തില്‍ ആദ്യം നീറ്റ് അവസാനിച്ചു

ഷോപ്പിയാനില്‍ 4 ഭീകരരെ കൊലപ്പെടുത്തി

പ്രായപൂര്‍ത്തിയായവര്‍ക്ക് ഒന്നിച്ച് താമസിക്കാം

ഹവായ് സ്‌ഫോടന ഭീതിയില്‍

റോക്ക ബംഗലുരു വിടുന്നു