ആ അപൂര്‍വ്വ കലാസൃഷ്ടികള്‍.....

ലിയനാര്‍ഡോ ഡാവിഞ്ചിയുടെ അപൂര്‍വ ചിത്രം ഇനി പോളിഷ് സര്‍ക്കാരിനു സ്വന്തം