ഇന്ത്യ: ഗവ. മെഡിക്കൽ ടൂറിസം വർധിപ്പിക്കാൻ ആയുഷ് വിസ ആരംഭിക്കും

d

ഇന്ത്യയിൽ മെഡിക്കൽ ടൂറിസം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി, ചികിത്സയ്‌ക്കോ വിനോദസഞ്ചാരത്തിനോ വേണ്ടി ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് ആയുഷ് വിസയുടെ പ്രത്യേക വിഭാഗം ആരംഭിക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി അടുത്തിടെ പ്രഖ്യാപിച്ചു.
റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, ഇന്ത്യയിൽ മെഡിക്കൽ ടൂറിസം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സർക്കാരിന്റെ ഹീൽ ഇൻ ഇന്ത്യ കാമ്പെയ്‌നിന്റെ ഭാഗമാണ് പ്രസ്തുത സംരംഭം. പ്രാദേശികമായി നിർമ്മിക്കുന്ന ആയുഷ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ആധികാരികത നൽകുന്നതിനായി സർക്കാർ ഉടൻ തന്നെ പ്രത്യേക ആയുഷ് മാർക്ക് അവതരിപ്പിക്കും.

മെഡിക്കൽ ടൂറിസത്തിന് ഇന്ത്യ വളരെ ആകർഷകമായ സ്ഥലമാണെന്നും മെഡിക്കൽ വ്യവസായം മൂലം കേരളത്തിന്റെ വിനോദസഞ്ചാരത്തിന്റെ ഉയർച്ചയ്ക്കും ഇത് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ഇത് പരാമർശിച്ചു. ആയുർവേദം, യുനാനി, പരമ്പരാഗത വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ സിദ്ധ രൂപങ്ങൾ, വെൽനസ് സെന്ററുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് ഈ മാതൃക രാജ്യത്തുടനീളം ആവർത്തിക്കാൻ കഴിയും, അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഇന്ത്യയിൽ വൈദ്യചികിത്സ ലഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദേശ സഞ്ചാരികൾക്കും മെഡിക്കൽ ടൂറിസ്റ്റുകൾക്കും വിസ നടപടികൾ ലഘൂകരിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക വിസ വിഭാഗം രൂപീകരിക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ബിഎസ്ഐ, ഐഎസ്ഐ മാർക്കുകൾ പോലെ ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ആയുഷ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്താൻ പ്രത്യേക ആയുഷ് മാർക്ക് സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി മോദി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇത് ആഗോള ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അംഗീകൃതവും ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ളതുമായ ആയുഷ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നൽകുമെന്ന് അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. ആയുഷ് പാർക്ക് സ്ഥാപിക്കുമെന്നും അതിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു.
ആയുർവേദ മരുന്നുകളും ആയുഷ് കദയും മറ്റ് പല ഉൽപ്പന്നങ്ങളും പ്രതിരോധശേഷി വർധിപ്പിക്കാൻ ആളുകളെ സഹായിച്ചപ്പോൾ, കോവിഡ്-19 മഹാമാരിയുടെ കാലത്താണ് ആയുഷ് ഉച്ചകോടി എന്ന ആശയം തനിക്ക് ഉദിച്ചതെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി അറിയിച്ചു. കൂടാതെ, റിപ്പോർട്ടുകൾ പോകുകയാണെങ്കിൽ, COVID-19 കാലത്ത്, ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള മഞ്ഞൾ കയറ്റുമതി പലമടങ്ങ് വർദ്ധിച്ചു.