നാലാം ദിവസവും മാറ്റമില്ലാതെ സ്വര്‍ണവില

google news
gold rate
 

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തില്‍ തുടര്‍ച്ചയായ നാലാം ദിവസവും സ്വര്‍ണവില മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു. ഇന്ന് സ്വര്‍ണം ഗ്രാമിന് 4855 രൂപയും ഒരു പവന് 38,840 രൂപയുമാണ് വില. അതേസമയം, സംസ്ഥാനത്ത് വെള്ളിയുടെ വിലയിലും മാറ്റമില്ല. ഒരു ഗ്രാം സാധരണ വെള്ളിയ്ക്ക് 68 രൂപയും ഹാള്‍മാര്‍ക്ക് വെള്ളിയ്ക്ക് 90 രൂപയുമാണ്.

Tags