മുകേഷ് അംബാനിയുടെ സുരക്ഷ വർധിപ്പിച്ചു

google news
ambani
 

കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം വ്യവസായി മുകേഷ് അംബാനിയുടെ സുരക്ഷ വർധിപ്പിച്ചു. സുരക്ഷ സെഡ് പ്ലസ് കാറ്റഗറിയിലേക്ക് ഉയർത്തിയതായി വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.ജീവന് ഭീഷണിയുണ്ടെന്ന രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സുരക്ഷ കൂട്ടിയത്. മുകേഷ് അംബാനിക്ക് നേരത്തെ 'z കാറ്റഗറി' സുരക്ഷ നൽകിയിരുന്നു. 

ഇന്ത്യയിൽ, ജോലിയോ ജനപ്രീതിയോ കാരണം ജീവിതം അപകടത്തിലായ അംഗീകൃത വ്യക്തികൾക്ക് സുരക്ഷാ പരിരക്ഷ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം സാമൂഹിക വിരുദ്ധ ശക്തികളിൽ നിന്ന് അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസി നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള സുരക്ഷയാണ് നൽകുന്നത്.

അപകടസാധ്യതകൾ വിലയിരുത്തിയ ശേഷം, സുരക്ഷാ വിഭാഗത്തെ അഞ്ച് ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിച്ച് ഒരു വ്യക്തിയെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. x,y,z,z+,SPG എന്നിവയും കൂടുതൽ സുരക്ഷാ വർഗ്ഗീകരണങ്ങളും ലഭ്യമാണ്. വിഐപികൾക്കും വിവിഐപികൾക്കും കായികതാരങ്ങൾക്കും വിനോദക്കാർക്കും മറ്റ് ഉന്നത അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ വ്യക്തികൾക്കുമാണ് സുരഷ നൽകുന്നത്.
 

Tags