മുരള്യ പാല്‍ വാങ്ങി സ്വര്‍ണ്ണ നാണയം നേടിയ ഭാഗ്യശാലികള്‍ക്ക് സമ്മാനദാനം നിര്‍വഹിച്ചു

google news
Muralya Lucky Gold Coin Winners Prize Distribution held
 തിരുവനന്തപുരം: ഓണാഘോഷം   2022 ഭാഗമായി മുരള്യ PET ബോട്ടില്‍ പാല്‍ വാങ്ങി അതിനുള്ളിലെ ടോക്കണ്‍ നമ്പര്‍ പ്രകാരം സ്വര്‍ണ്ണ നാണയം നേടിയ ഭാഗ്യശാലികള്‍ക്ക് സമ്മാനദാനം നിര്‍വഹിച്ചു.തിരുവനന്തപുരം താജ് വിവാന്തയില്‍ വെച്ച് നടന്ന ചടങ്ങില്‍ പ്രമുഖ പാചക വിദഗ്തയും വ്‌ളോഗറുമായ ലക്ഷിനായര്‍ സ്വര്‍ണ്ണനാണയം വിജയികള്‍ക്ക് സമ്മാനിച്ചു.

ഡോ.കവിത ജനാര്‍ദ്ധന്‍(പട്ടം),രഞ്ജിനി(കൊല്ലം),രജീല ബീവി(ആറ്റിങ്ങല്‍),ജിന്‍സി ബാബു(കൊല്ലം),ല്ലില്ലി സി(തിരുവനന്തപുരം),സാബു കോശി(പത്തനംതിട്ട),ഷാല്‍ബിന്‍ സി എസ്(എറണാകുളം)രാജീവന്‍ എ ആര്‍(കൊല്ലം)എന്നീ എട്ടു പേരാണ് ആഗ്സ്റ്റ് 29 മുതല്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ 7 വരെ നടത്തിയ ഓണാഘോഷം 2022ല്‍ മുരള്യ PET ബോട്ടില്‍ പാല്‍  വാങ്ങി സ്വര്‍ണ്ണ നാണയം നേടിയ ഭാഗ്യശാലികള്‍.തിരുവനന്തപുരം: ഓണാഘോഷം   2022 ഭാഗമായി മുരള്യ PET ബോട്ടില്‍ പാല്‍ വാങ്ങി അതിനുള്ളിലെ ടോക്കണ്‍ നമ്പര്‍ പ്രകാരം സ്വര്‍ണ്ണ നാണയം നേടിയ ഭാഗ്യശാലികള്‍ക്ക് സമ്മാനദാനം നിര്‍വഹിച്ചു.തിരുവനന്തപുരം താജ് വിവാന്തയില്‍ വെച്ച് നടന്ന ചടങ്ങില്‍ പ്രമുഖ പാചക വിദഗ്തയും വ്‌ളോഗറുമായ ലക്ഷിനായര്‍ സ്വര്‍ണ്ണനാണയം വിജയികള്‍ക്ക് സമ്മാനിച്ചു.

ഡോ.കവിത ജനാര്‍ദ്ധന്‍(പട്ടം),രഞ്ജിനി(കൊല്ലം),രജീല ബീവി(ആറ്റിങ്ങല്‍),ജിന്‍സി ബാബു(കൊല്ലം),ല്ലില്ലി സി(തിരുവനന്തപുരം),സാബു കോശി(പത്തനംതിട്ട),ഷാല്‍ബിന്‍ സി എസ്(എറണാകുളം)രാജീവന്‍ എ ആര്‍(കൊല്ലം)എന്നീ എട്ടു പേരാണ് ആഗ്സ്റ്റ് 29 മുതല്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ 7 വരെ നടത്തിയ ഓണാഘോഷം 2022ല്‍ മുരള്യ PET ബോട്ടില്‍ പാല്‍  വാങ്ങി സ്വര്‍ണ്ണ നാണയം നേടിയ ഭാഗ്യശാലികള്‍.

Tags