പെട്രോള്‍ ഡീസല്‍ വിലയില്‍ മാറ്റമില്ല; ഇന്നത്തെ നിരക്കുകള്‍

petrol

കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് പെട്രോള്‍ ഡീസല്‍ വില മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു. തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തില്‍ ഒരു ലിറ്റര്‍ പെട്രോളിനു 107.71 രൂപയും ഡീസലിനു 96.52 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ വില. അതേസമയം, എറണാകുളത്ത് പെട്രോളിനു 105.70 രൂപയും ഡീസലിനു 94.64 രൂപയുമാണ് വില. കോഴിക്കോട് നഗരത്തില്‍ യഥാക്രമം പെട്രോളിനു 106.28 രൂപയും ഡീസലിനു 95.21 രൂപയുമാണ് വില.