ഇന്ത്യയിലെ സമ്പന്നരിൽ 10 ശതമാനം പേരാണ് പകുതിയിലേറെ ​സ്വത്തുക്കളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതെന്ന്​ സർവേ

indian currency
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യയിലെ സമ്പന്നരിൽ  10 ശതമാനം പേരാണ്​  50 ശതമാനം സ്വത്തുക്കളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതെന്ന്​ സർവേ . നാഷനൽ സാമ്പിൾ സർവേ നടത്തിയ ആൾ ഇന്ത്യ ഡെബിറ്റ്​& ഇൻവെസ്റ്റ്​മെന്‍റ്​ സർവേയിലാണ്​ കണ്ടെത്തൽ.

കെട്ടിടങ്ങൾ, ബാങ്ക്​ നിക്ഷേപങ്ങൾ, ഭൂമികൾ, വാഹനങ്ങൾ അടക്കമുള്ളവയെല്ലാം പരിഗണിച്ചാണ്​ സർവേ തയ്യാറാക്കിയത്​. 2019 ജനുവരി മുതൽ ഡിസംബർ വരെയാണ്​ സർവേ നടത്തിയിരുന്നത്​. ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ സ്ഥാപന ജംഗമ വസ്​തുക്കളുടെ മൂല്യം 274.6 കോടി രൂപയാണെകിൽ അതിൽ 132.5 ലക്ഷവും കൈവശം വെച്ചിട്ടുള്ളത്​ 10 ശതമാനം സമ്പന്നരാണെന്ന്​​ സർവേയിൽ പറയുന്നു.

സമ്പന്നരും ദരിദ്രരും തമ്മിലുള്ള വിടവ്​ ഏറ്റവും രൂക്ഷം ഡൽഹിയിലാണെന്നും സർവേയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്. ഡൽഹിയിൽ ഏറ്റവും സമ്പന്നരായ 10 ശതമാനം 80.8% സ്വത്തുക്കളും കൈകാര്യം ചെയ്യു​ബോൾ  ജനസംഖ്യയിൽ 50 ശതമാനം വരുന്നവരുടെ കൈയ്യിലുള്ളത്​ വെറും 2.1% മാത്രമാണ്​.

ഡൽഹി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അന്തരമുള്ളത്​ പഞ്ചാബിലാണ്​. സമ്പന്നരായ 10 ശതമാനം 65% സ്വത്തുക്കൾ 
കൈകാര്യം ചെയ്യു​ബോൾ  താഴ്​ന്ന സാമ്പത്തിക നിലയിലുള്ള 50 ശതമാനം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്​ 5% ശതമാനം മാത്രമാണ്​.  ഈ അന്തരം ഏറ്റവും കുറവ്​ കശ്​മീരിലാണ്​. സമ്പന്നരായ 10 ശതമാനം 32 ശതമാനം സ്വത്ത്​ കൈവശം വെക്കു​ബോൾ  സാമ്പത്തികമായി താഴ്​ന്ന നിലയിലുള്ള 50 പേരുടെ കൈയ്യിൽ 18 ശതമാനം സ്വത്തുക്കളാണുള്ളത്.