സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവ്

gold

കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവ്. ഇന്ന് പവന്റെ വില  80 രൂപ കുറഞ്ഞു 36,640 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 10 രൂപ കുറഞ്ഞു 4580 രൂപയായി.

യുഎസിലെ പണപ്പെരുപ്പ നിരക്ക് ഉയരാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ നിക്ഷേപകർ കരുതലെടുത്തത്  ആഗോള സ്വർണ വിപണിയെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ പ്രതിഫലനമാണ് സംസ്ഥാനത്തും ദൃശ്യമായതെന്ന് വിദഗ്ദർ പറയുന്നു.