സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടുംവർധനവ്

Z

കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടുംവർധന. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 80 രൂപയാണ് കൂടിയത്. 35,920 രൂപയാണ് ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്‍റെ വില. 10 രൂപ കൂടി 4490 രൂപയാണ് ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന്‍റെ വില.

35,840 രൂപയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞദിവസം ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്‍റെ വില. രണ്ടാഴ്ചക്കിടെ ആയിരം രൂപയോളമാണ് പവന്‍റെ വിലയിൽ വർധനവുണ്ടായത്.