വീണ്ടും കുതിച്ചുയര്‍ന്ന് സ്വര്‍ണവില

google news
bang
 

കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണവിലയില്‍ ഇന്ന് വര്‍ദ്ധനവ് രേഖപ്പെടുത്തി. 320 രൂപ വര്‍ദ്ധിച്ച് ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണത്തിന്റെ വില 41,760 രൂപയായി. ഒരു ഗ്രാം 22 കാരറ്റ് സ്വര്‍ണത്തിന്റെ വില ഇന്ന് 40 രൂപ ഉയര്‍ന്നു.  വിപണി വില 5220 രൂപയാണ്. ഒരു ഗ്രാം 18 കാരറ്റ് സ്വര്‍ണത്തിന്റെ വിലയും വര്‍ദ്ധിച്ചു. 35 രൂപയാണ് ഉയര്‍ന്നത്. വിപണി വില 4315 രൂപയാണ്.

അതേസമയം, ഇന്ന് വെള്ളിയുടെ വിലയും ഉയര്‍ന്നു. രണ്ടു രൂപ ഉയര്‍ന്ന് ഒരു ഗ്രാം വെള്ളിയ്ക്ക് 73 രൂപയായി. ഒരു ഗ്രാം ഹാള്‍മാര്‍ക്ക് വെള്ളിയുടെ വില 90 രൂപയാണ്.

Tags