2023 ഏപ്രിലിൽ കേരളത്തിൽ മൊത്തം മൊബൈൽ ഉപഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം 1 .64 ലക്ഷം കുറഞ്ഞപ്പോൾ റിലയൻസ് ജിയോയ്ക്ക് 49000-ത്തിലധികം പുതിയ വരിക്കാർ, - ട്രായ് ഡാറ്റ

google news
jio cash back offer

കൊച്ചി: ടെലികോം റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ  (ട്രായ്) ഏറ്റവും പുതിയ കണക്കുകൾ പ്രകാരം, ജിയോ കേരളത്തിൽ 49,000 വരിക്കാരെ നേടി, അതേസമയം സംസ്ഥാനത്തെ മൊത്തം മൊബൈൽ കണക്ഷനുകളുടെ  എണ്ണം 1.64 ലക്ഷം കുറഞ്ഞ് 42.24 ദശലക്ഷമായി. ദേശീയതലത്തിൽ ജിയോയ്ക്ക് 3.04 ദശലക്ഷത്തിലധികം പുതിയ വരിക്കാർ.

എയർടെൽ കേരളത്തിൽ 12,000 പുതിയ വരിക്കാരെയും ദേശീയ തലത്തിൽ ഏകദേശം 76,000 വരിക്കാരെയും ചേർത്തു. വോഡഫോൺ ഐഡിയ കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞു, കേരളത്തിൽ 1.15 ലക്ഷം ഉപഭോക്താക്കളെയും രാജ്യവ്യാപകമായി 2.99 ദശലക്ഷം ഉപയോക്താക്കളെയും നഷ്ടപ്പെട്ടു. അതുപോലെ, ബി‌എസ്‌എൻ‌എല്ലിനും തിരിച്ചടി നേരിട്ടു, കേരളത്തിൽ ഏകദേശം 1.10 ലക്ഷം  ദേശീയതലത്തിൽ 7.2 ലക്ഷം എന്നിങ്ങനെ  ഉപഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണത്തിൽ നഷ്ടം സംഭവിച്ചു.

ദേശീയതലത്തിൽ, ഏപ്രിൽ '23 ലെ ഉപഭോക്തൃ വിപണി വിഹിതം ജിയോ 37.9 ശതമാനവും എയർടെൽ 32.4 ശതമാനവും വോഡഫോൺ ഐഡിയ 20.4 ശതമാനവുമാണ്.

2023 ഏപ്രിലിൽ, മൊത്തത്തിലുള്ള സജീവ സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷനുകൾ 4.2 ദശലക്ഷം ഉയർന്നു, പ്രധാനമായും ജിയോയുടെ 4.7 ദശലക്ഷം സജീവ സബ്‌സ്‌ക്രൈബർമാരുടെ എണ്ണത്തിലെ വർധനവാണ് ഇതിന് കാരണം, കൂടാതെ എയർടെലിന്റെ  0.7 ദശലക്ഷവും. നേരെമറിച്ച്, വോഡഫോൺ ഐഡിയ (VIL) അതിന്റെ സജീവ വരിക്കാരുടെ എണ്ണം 0.9 ദശലക്ഷം കുറഞ്ഞു.

കേരളത്തിലെ സജീവ  ഉപഭോക്തതാക്കളുടെ എണ്ണത്തിൽ ജിയോയ്ക്ക് 2  ലക്ഷത്തിന്റെ വർദ്ധനവ് ഉണ്ടായി . എയർടെലിന് 83000 സജീവ ഉപഭോക്തതാക്കളെ നഷ്ടമായി.

പുതിയ വരിക്കാരുടെ എണ്ണത്തിലെ മികച്ച വർധനവ്  ജിയോയുടെ തുടർച്ചയായ 14 മാസത്തെ നെറ്റ് സബ്‌സ്‌ക്രൈബർ വളർച്ചയെ അടയാളപ്പെടുത്തി, സജീവ ഉപയോക്താക്കളുടെ അളവുകോലായ വിസിറ്റർ ലൊക്കേഷൻ രജിസ്‌റ്റർ (വിഎൽആർ) അനുപാതം മുൻ മാസത്തെ 93.6 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 2023 ഏപ്രിലിൽ 94.0 ശതമാനമായി ഉയർത്തി.

ജിയോയ്ക്കും എയർടെലിനും ഗ്രാമീണ ഇന്ത്യയിൽ, യഥാക്രമം 1.58 ദശലക്ഷവും 0.19 ദശലക്ഷവും ഉപയോക്താക്കളെ നേടാനായി. അതേസമയം വോഡഫോൺ ഐഡിയയ്ക്ക് 1.41 ദശലക്ഷം ഉപയോക്താക്കളെ നഷ്ടപ്പെട്ടതായി ട്രായ് ഡാറ്റ പറയുന്നു.

Tags