അതിവേഗ പണമിടപാട് സംവിധാനങ്ങളെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങി ഇന്ത്യയും സിംഗപ്പൂരും

upi
 അതിവേഗ പണമിടപാട് സംവിധാനങ്ങളെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങി ഇന്ത്യയും സിംഗപ്പൂരും.  ഇന്ത്യന്‍ റിസര്‍വ് ബാങ്കും സിംഗപൂര്‍ മോണിറ്ററി അതോറിറ്റിയുമാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

ഒരു രാജ്യങ്ങളുടെയും അതിവേഗ പണമിടപാട് സംവിധാനങ്ങളായ യുപിഐ, പേ നൗ എന്നിവ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കും. 2022 ജൂലൈ മാസത്തോടെ ഇത് സാധ്യമാകുമെന്നും ഇതിലൂടെ ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് മറ്റ് വഴികൾ  ആശ്രയിക്കാതെ  കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ  പണമിടപാട് നടത്താനാകുമെന്നും  ആര്‍ബിഐ അറിയിച്ചു.
 
യുപിഐ, പേ നൗ ബന്ധിപ്പിക്കല്‍ ഇന്ത്യയും സിംഗപ്പൂരും തമ്മിലുള്ള ഓണ്‍ലൈന്‍ പണമിടപാട് സംവിധാനങ്ങളിലെ സുപ്രധാന നാഴികക്കല്ലാകുമെന്ന് ആര്‍ബിഐ വ്യക്തമാക്കി.

എളുപ്പത്തില്‍ പണവിനിമയം സാധ്യമാകും എന്നത് കൂടാതെ സുരക്ഷിതത്വവും ഇതിലൂടെ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നുണ്ട്. ഓണ്‍ലൈന്‍ പണമിടപാട് രംഗത്ത് അടുത്ത കാലത്തായി ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ സ്വീകാര്യത നേടിയ സംവിധാനമാണ് യുപിഐ. ഓരോ വര്‍ഷവും ഇതില്‍ വലിയ വര്‍ദ്ധനവും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെന്ന് കണക്കുകൾ പറയുന്നു.