റുപേ ഡെബിറ്റ് കാർഡുകളുടെ ആഗോള സ്വീകാര്യത ഉയർത്താൻ എൻപിസിഐ

google news
NPCI plans to strengthen global acceptability of RuPay debit cards
 

റുപേ ഡെബിറ്റ് കാർഡുകളുടെ ആഗോള സ്വീകാര്യത ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ശ്രമവുമായി നാഷണൽ പേയ്‌മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ
(എൻപിസിഐ).  ഇതിനായി എൻപിസിഐ കൂടുതൽ ടൈ-അപ്പുകൾക്കുള്ള ഓപ്ഷനുകൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

നിലവിൽ, യുഎസിലെ ഡിസ്‌കവർ, ഡൈനേഴ്‌സ് ക്ലബ്, ജപ്പാനിലെ ജെസിബി, ചൈനയിലെ പൾസ്, യൂണിയൻ പേ തുടങ്ങിയവയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന  പോയിന്റ് ഓഫ്
സെയിൽ (PoS) മെഷീനിൽ റുപേ കാർഡുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്.  

2012 മാർച്ചിൽ, ഇന്ത്യക്കാർക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര സേവനങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നതിനായി ഡിസ്കവർ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസുമായി ചേർന്ന് റുപേ ആഗോള തലത്തിലേക്ക്
എത്തിയിരുന്നു. 

റുപേ ജെസിബി ഗ്ലോബൽ കാർഡ് ഇന്ത്യയിലെ റുപേ കാർഡ് സ്വീകരിക്കുന്ന പോയിന്റുകളിലും ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് പോസ്, ഇ-കൊമേഴ്‌സ്, എടിഎം എന്നിവയ്‌ക്കായി
ജെസിബി കാർഡ് സ്വീകരിക്കുന്ന പോയിന്റുകളിലും ഉപയോഗിക്കാം.

NPCI-യുടെ ഒരു ഉൽപ്പന്നമായ RuPay, ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള ATM-കളിലും POS ഉപകരണങ്ങളിലും ഇ-കൊമേഴ്‌സ് വെബ്‌സൈറ്റുകളിലും വിപുലമായ
സ്വീകാര്യതയുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര കാർഡ് പേയ്‌മെന്റ് ശൃംഖലയാണ്.

റുപേ ഡെബിറ്റ് കാർഡുകൾക്കും കുറഞ്ഞ മൂല്യമുള്ള ഭീം-യുപിഐ (ഭാരത് ഇന്റർഫേസ് ഫോർ മണി-യൂണിഫൈഡ് പേയ്‌മെന്റ് ഇന്റർഫേസ്) ഇടപാടുകൾക്കുമായി 2,600
കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതിക്ക് ഈ വർഷം ആദ്യം കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നൽകിയിരുന്നു.

സ്കീമിന് കീഴിൽ, പോയിന്റ് ഓഫ് സെയിൽ (PoS) ഉപകരണങ്ങളും റുപേയും യുപിഐയും ഉപയോഗിച്ച് ഇ-കൊമേഴ്‌സ് ഇടപാടുകളും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്
ബാങ്കുകൾക്ക് സാമ്പത്തിക ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്നു.

ശക്തമായ ഒരു ഡിജിറ്റൽ പേയ്‌മെന്റ് ഇക്കോസിസ്റ്റം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനും UPI ലൈറ്റ്, UPI123PAY എന്നിവ സാമ്പത്തികവും ഉപയോക്തൃ-സൗഹൃദവുമായ ഡിജിറ്റൽ
പേയ്‌മെന്റ് ഓപ്ഷനുകളായി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ഈ പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

 

Tags