നിലവിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം കൂടുതൽ നൈപുണ്യാധിഷ്ഠിതമാക്കണം : പ്രമേയം പാസ്സാക്കി എൻ സി ഡി സി

google news
cd


നാഷണൽ ചൈൽഡ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് കൗൺസിൽ (എൻസിഡിസി) നിലവിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം കൂടുതൽ നൈപുണ്യത്തിലധിഷ്ഠിതമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന്  ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റിനോട് അഭ്യർത്ഥിച്ച് കൊണ്ട് പ്രമേയം പാസ്സാക്കി. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പിന്തുടരുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം പരിഷ്കരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് എപ്പോഴും ചർച്ചകൾ നടക്കാറുണ്ട്. പാഠപുസ്തകപഠനത്തിനുള്ള ഊന്നൽ മാറ്റേണ്ടതുണ്ട്, അതാണ് ശിശുക്ഷേമത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണരുടെയും എൻ സി ഡി സി പോലുള്ള സംഘടനകളുടെയും വലിയ കാഴ്ചപ്പാട്. നിലവിലുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അക്കാദമിക് അധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം രാജ്യത്ത് കാലങ്ങളായി തുടരുന്നു, അതേസമയം സമ്പ്രദായത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ആഹ്വാനത്തിന് മുമ്പെങ്ങുമില്ലാത്ത വിധം ശക്തി പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു.

പാൻഡെമിക് സൃഷ്ടിച്ച ആഗോള സാഹചര്യം നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ മികച്ച ഭാവിക്കായി, നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള രീതി മാറണം എന്ന വിശ്വാസത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു. പാഠ്യപദ്ധതിയും കാലത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസൃതമായി രൂപകല്പന ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്ന കാഴ്ചപ്പാട് വളർന്നുവരികയാണ്. കുട്ടികളുടെ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം നവീകരിക്കേണ്ട സമയമാണിതെന്ന് സംഘടന വിശ്വസിക്കുന്നു,അതേസമയം സ്കൂളുകൾക്ക് പകുതി ദിവസം അക്കാദമിക അനുബന്ധ ക്ലാസുകളും ബാക്കി പകുതി ദിവസത്തിൽ വ്യത്യസ്ത കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം. നൈപുണ്യ അധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നതിന് ശമ്പള അടിസ്ഥാനത്തിൽ അധ്യാപകരെ നിയമിക്കാൻ നിർദേശമുണ്ട്.

ചില കഴിവുകളിൽ വൈദഗ്ധ്യമുള്ള അധ്യാപകർക്ക് അതിനനുസരിച്ച് വേതനം നൽകണമെന്നും സംഘടന അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാൻ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ സജ്ജരാക്കുക മാത്രമല്ല, നൈപുണ്യ അധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം സ്വീകരിക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്നതിന് സർക്കാർ സ്കൂളുകൾക്ക് കർശനമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുമെന്നും സംഘടന കരുതുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ, എന്നാൽ അതിലും പ്രധാനമായി ഇത് അവരുടെ സോഫ്റ്റ് സ്‌കില്ലുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും തൊഴിൽ അഭിമുഖങ്ങളിൽ അവരെ മികച്ചതാക്കുന്നതിനും സഹായിക്കും. അങ്ങനെ, നൈപുണ്യത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു കുട്ടിയെ കൂടുതൽ കഴിവുള്ളവനാക്കി മാറ്റുകയും ജീവിതത്തിൽ വിജയം നേടാനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. എൻ സിഡിസി മാസ്റ്റർ ട്രെയ്നർ  ബാബ അലക്സാണ്ടർ, റീജിണൽ ഓഫീസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ  മുഹമ്മദ് റിസ്വാൻ , ഐ സി ഇ ടി ഡയറക്ടർ  തോമസ് കെ എൽ, ഇവാലുവേഷൻ കോർഡിനേറ്റർ  ആരതി. ഐ.സ്, പ്രോഗ്രാം കോർ ഡിനേറ്റർ  ഡോ. ശ്രുതി ഗണേഷ്, ഇവാലുവേറ്റർമാരായ ബിന്ദു സരസ്വതി ഭായ് , സുധ മേനോൻ  തുടങ്ങിയവരടങ്ങുന്ന ബോർഡാണ് പ്രമേയം പാസാക്കിയത്.

Tags