ആംഡ്‌ ഫോഴ്‌സസ്‌ ട്രിബ്യൂണല്‍

armed forces tribunal
വിവിധ തസ്തികകളില്‍ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ അഡ്വൈസര്‍ ആന്‍ഡ് ചീഫ് അക്കൗണ്ടന്റ് ഓഫീസര്‍ 1, ഡെപ്യൂട്ടി കണ്‍ട്രോളര്‍ ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് 1, പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി 4, അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാര്‍ 1, പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി 2, ട്രിബ്യൂണല്‍ ഓഫീസര്‍/സെക്ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ 1, അസിസ്റ്റന്റ് 1, ട്രിബ്യൂണല്‍ മാസ്റ്റര്‍/സ്റ്റെനൊഗ്രാഫര്‍ ഗ്രേഡ് ഒന്ന് 5, അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസര്‍ 2, ജൂനിയര്‍ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസര്‍ 2 എന്നിങ്ങനെയാണ് ഒഴിവ്.അപേക്ഷയുടെ അവസാന തിയ്യതി ജനുവരി 31.