നീറ്റ് പിജി സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി പരീക്ഷ നീട്ടിവെച്ചു

y
 

ന്യൂഡൽഹി: നീറ്റ് പിജി സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി പരീക്ഷ നീട്ടിവെച്ചു. ചോദ്യപേപ്പർ രീതി പുതുക്കിയതിനാലാണ് തീരുമാനം. പുതിയ ചോദ്യപേപ്പർ രീതി അനുസരിച്ച് തയ്യാറെടുക്കുന്നതിന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കൂടുതൽ സമയം ലഭിക്കുന്നതിനാണ് പരീക്ഷ രണ്ടുമാസത്തേയ്ക്ക് നീട്ടിവെച്ചതെന്ന് കേന്ദ്രസർക്കാർ അറിയിച്ചു.

ജനുവരി, 10,11 തീയതികളിൽ പരീക്ഷ നടത്താനാണ് സുപ്രീംകോടതി അനുമതി നൽകിയതെന്ന് കേന്ദ്രസർക്കാർ അറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞാഴ്ച പരീക്ഷാരീതിയിൽ അവസാന നിമിഷം മാറ്റം വരുത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുപ്രീംകോടതി കേന്ദ്രസർക്കാരിനെ വിമർശിച്ചിരുന്നു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പരീക്ഷ നീട്ടിവെയ്ക്കാൻ കേന്ദ്രസർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത്.