താപനിലയങ്ങൾ കൽക്കരി ക്ഷാമത്തിൽ ;രാജ്യ തലസ്ഥാനം ഇരുട്ടിലേക്കോ?

power
 രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള താപ നിലയങ്ങൾ കൽക്കരി ക്ഷാമത്താൽ പൊറുതിമുട്ടുകയാണ്. ഇത് രാജ്യത്ത് ഉയർന്നുവരുന്ന വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിയെ കൂടിയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.രാജ്യതലസ്ഥാനമായ ഡൽഹിയിൽ പവർ പ്ലാന്റുകളിൽ കൽക്കരി ക്ഷാമം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള സാഹചര്യമുണ്ടെന്ന്  ഡൽഹി സർക്കാർ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ദാദ്രി, ഉഞ്ചഹാർ താപവൈദ്യുത നിലയങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വൈദ്യുതി വിതരണത്തിലെ തടസ്സം ഡൽഹി മെട്രോ, ആശുപത്രികൾ, ദേശീയ തലസ്ഥാനത്തെ മറ്റ് പ്രധാന സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയിലേക്കുള്ള 24 മണിക്കൂറും വൈദ്യുതി വിതരണത്തെ ബാധിച്ചേക്കാം.

നിലവിൽ, ഡൽഹിയിലെ വൈദ്യുതി ആവശ്യത്തിന്റെ 25-30 ശതമാനം ഈ പവർ സ്റ്റേഷനുകളിലൂടെയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഇവിടെങ്ങളിൽ കൽക്കരി ക്ഷാമം നേരിടുകയാണ്. സർക്കാർ സ്ഥിതിഗതികൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണെന്നും തലസ്ഥാനത്തെ ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾ വൈദ്യുതി മുടക്കം നേരിടുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ സാധ്യമായ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും ഡൽഹിയിലെ വൈദ്യുതി മന്ത്രി   സത്യേന്ദർ ജെയിൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

ഡൽഹിയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ബ്ലാക്ക്ഔട്ടുകൾ തടയുന്നതിൽ ഈ പവർ സ്റ്റേഷനുകൾ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു, കൂടാതെ വരാനിരിക്കുന്ന വേനൽക്കാലത്ത് ഡൽഹി മെട്രോ റെയിൽ കോർപ്പറേഷൻ, ആശുപത്രികൾ, ജനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് തുടർച്ചയായ വൈദ്യുതി വിതരണം ഉറപ്പാക്കാൻ ഇത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.നാഷണൽ തെർമൽ പവർ കോർപ്പറേഷന്റെ  ദാദ്രി-II, ഝജ്ജർ  എന്നിവ പ്രധാനമായും ഡൽഹിയിലെ വൈദ്യുതി ആവശ്യകത നിറവേറ്റുന്നതിനാണ് സ്ഥാപിച്ചത്. എങ്കിലും , ഈ വൈദ്യുത നിലയങ്ങളിൽ പോലും കൽക്കരി ശേഖരം വളരെ കുറവാണ്.ദാദ്രി-II, ഉഞ്ചഹാർ, കഹൽഗാവ്, ഫറാക്ക, ഝജ്ജർ വൈദ്യുത നിലയങ്ങൾ ഡൽഹിയിലേക്ക് പ്രതിദിനം 1,751 മെഗാവാട്ട്  വൈദ്യുതി നൽകുന്നു. ദാദ്രി-II പവർ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് തലസ്ഥാനത്തിന് പരമാവധി 728 മെഗാവാട്ട് വിതരണം ലഭിക്കുന്നു, ഉഞ്ചഹാർ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് 100 മെഗാവാട്ട് ലഭിക്കുന്നു.അതിനാൽ, ഈ രണ്ട് പ്രധാന താപവൈദ്യുത നിലയങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വൈദ്യുതി വിതരണത്തിലെ തടസ്സങ്ങൾ ഡൽഹി മെട്രോ, ആശുപത്രികൾ, മറ്റ് അവശ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയിലേക്കുള്ള 24 മണിക്കൂർ വൈദ്യുതി വിതരണത്തിൽ പ്രതിസന്ധിയുണ്ടാക്കാം.

നാഷണൽ പവർ പോർട്ടലിന്റെ പ്രതിദിന കൽക്കരി റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, ഈ പവർ പ്ലാന്റുകളിലെല്ലാം കൽക്കരിയുടെ രൂക്ഷമായ ക്ഷാമം നേരിടുന്നു.കടുത്ത വേനലിനൊപ്പം, വൈദ്യുതിയുടെ റെക്കോർഡ് ഡിമാൻഡ് നിയന്ത്രിക്കാൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ പാടുപെടുന്നതിനാൽ രാജ്യത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും വൈദ്യുതി തടസ്സം സൃഷ്ടിച്ചു.വൈദ്യുത നിലയങ്ങളിലേക്കുള്ള കൽക്കരി വിതരണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾക്ക് പുറമേ, സാധന സാമഗ്രികൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി അടുത്ത മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് ഇറക്കുമതി വർധിപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സംസ്ഥാനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

powerplant


ഹരിയാനയിലും പ്രതിസന്ധി വ്യത്യസ്തമല്ല 
ഹരിയാനയിലും  കൽക്കരി ലഭ്യത കുറഞ്ഞതിനാൽ രാജ്യത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഊർജ്ജ പ്രതിസന്ധി ഉടലെടുക്കുന്നു എന്ന ആശങ്ക ശെരിവെയ്ക്കേണ്ടി വരും . ഹരിയാനയിലെ ഗുരുഗ്രാമിൽ കുറഞ്ഞത് ആറ് മണിക്കൂർ വൈദ്യുതി മുടങ്ങിയിരുന്നു, നഗരത്തിലെ വൈദ്യുതി ആവശ്യം 9,000 മെഗാവാട്ടിൽ എത്തിയതിനാൽ വിതരണം 1,500 മെഗാവാട്ട് കുറഞ്ഞു.ഒരു  ദിവസം വ്യത്യസ്ത സമയങ്ങളിൽ 15 മിനിറ്റ് മുതൽ ഒരു മണിക്കൂർ വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങുകയാണ്.സംസ്ഥാനത്ത് ശരാശരി 7,000 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി ആവശ്യമാണെന്ന് ഹരിയാന പവർ ജനറേഷൻ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് പറഞ്ഞത്. താപവൈദ്യുത നിലയങ്ങളുടെ കൽക്കരി ശേഖരത്തിൽ കുറവുണ്ടായെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾക്കിടയിൽ, ഉപഭോഗം നിറവേറ്റുന്നതിന് ഛത്തീസ്ഗഡ്, മധ്യപ്രദേശ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റ് സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നും അധിക വൈദ്യുതി ഹരിയാനക്ക് എടുക്കേണ്ടി വരും.

കടുത്ത വേനൽ, കൽക്കരി ക്ഷാമം എന്നിവയുടെ ശക്തമായ സംയോജനം രാജ്യത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും വൈദ്യുതി തടസ്സത്തിന് കാരണമാകുന്നു. ജമ്മു കശ്മീർ മുതൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക്  2 മണിക്കൂർ മുതൽ 8 മണിക്കൂർ വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങുന്നു. വൈദ്യുതി വിതരണം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള ആദ്യ തുറമുഖം വ്യാവസായിക മേഖലയായതിനാൽ ഫാക്ടറികളെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിച്ചത്.

റെക്കോർഡിലെ ഏറ്റവും ചൂടേറിയ മാർച്ചിന് ശേഷം,  ഏപ്രിലിലും  കടുത്ത ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നത് തുടരുന്നു, ഇത് വൈദ്യുതി ആവശ്യകത എക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന നിലയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. രാജ്യത്തെ മൊത്തം വൈദ്യുതി ക്ഷാമം 623 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റിലെത്തി.ഇന്ത്യയുടെ 70 ശതമാനം വൈദ്യുതിയും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഫോസിൽ ഇന്ധനം ആവശ്യം നിറവേറ്റാൻ കൽക്കരി ലഭ്യമാണെന്ന് സർക്കാർ പറയുമ്പോഴും , കൽക്കരി കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള റെയിൽവേ റേക്കുകളുടെ ലഭ്യത കുറയുന്നതും കൽക്കരി ശേഖരണങ്ങൾ കുറഞ്ഞതും ഈ നിലയിലേക്ക് എത്തിച്ചു. കൂടാതെ, ഉക്രെയ്നിലെ യുദ്ധത്തെത്തുടർന്ന് രാജ്യാന്തര ഊർജ വില കുതിച്ചുയർന്നതോടെ കൽക്കരി ഇറക്കുമതിയും കുറഞ്ഞു.

പവർ പ്ലാന്റുകളിലേക്കുള്ള കൽക്കരി ലഭ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾക്ക് പുറമേ, ഇൻവെന്ററികൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി അടുത്ത മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് കൽക്കരി ഇറക്കുമതി വർധിപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സംസ്ഥാനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന കൽക്കരി വില കുതിച്ചുയർന്നതിനാൽ താപ നിലയങ്ങൾ പൂർണ ശേഷിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. താപവൈദ്യുത നിലയങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ നിർദേശങ്ങൾ വൈദ്യുതി മന്ത്രാലയം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

സെൻട്രൽ ഇലക്‌ട്രിസിറ്റി അതോറിറ്റി നിരീക്ഷിക്കുന്ന 163 ജിഗാവാട്ടിൽ കൂടുതൽ ശേഷിയുള്ള 147 നോൺ-പിറ്റ് ഹെഡ് പ്ലാന്റുകളിൽ ഏപ്രിൽ 26 ന് സാധാരണ കൽക്കരി സ്റ്റോക്കിന്റെ 25 ശതമാനം ഉണ്ടെന്നാണ് ഏറ്റവും പുതിയ ഡാറ്റ കാണിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള താപ നിലയങ്ങൾ കൽക്കരി ക്ഷാമം നേരിടുന്നത്  രാജ്യത്ത് ഉയർന്നുവരുന്ന വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിയെയാണ്  സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.