ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള യാത്രക്കാർക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ വിലക്ക് നീട്ടി യുഎഇ

flight

കൊച്ചി: ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള യാത്രക്കാർക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ വിലക്ക് യുഎഇ ജൂലൈ ആറ് വരെ നീട്ടി. യുഎഇ പൗരന്മാർക്ക് ഒഴികെയുള്ള വിലക്കാണ് നീട്ടിയിട്ടുള്ളതെന്ന് എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ്സ് അറിയിച്ചു.ഈ കാലയളവിൽ യാത്രയ്ക്ക് ടികെറ്റ് എടുത്തവർ  യാത്രാസമയം പുതുക്കണമെന്ന് അറിയിപ്പിൽ പറയുന്നു.

നേരത്തെ ജൂൺ 30 വരെയാണ് യുഎഇ യാത്രാവിലക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത്. യുഎഇ പൗരന്മാർ,ഗോൾഡൻ വിസക്കാർ,നയതന്ത്ര കാര്യാലയങ്ങളിലെ അംഗങ്ങൾ എന്നിവരെ നിരോധനത്തിൽ നിരോധനത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് വ്യാപനം ഉയർന്നതിനെ തുടർന്ന് ഏപ്രിൽ 24 -നാണ് യുഎഇ ഇന്ത്യൻ സർവീസുകൾ നിരോധിച്ചത്. യുഎഇയിൽ നിന്നും യാത്രക്കാരുമായി ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഉള്ള സർവീസിന് വിലക്കില്ല. യുഎഇ വഴി ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഉള്ള സർവീസുകളും കാർഗോ സർവീസുകളും നിരോധിച്ചിട്ടില്ല.