കൊറോണ നിരക്ക് കുറയുന്നു

covid
 കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഇന്ത്യയിൽ 18,132 പുതിയ കോവിഡ് -19 കേസുകളും 193 മരണങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 18,132 പുതിയ കൊറോണ വൈറസ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടതിനാൽ 215 ദിവസത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കൊറോണ വൈറസ് കേസുകൾ ഇന്ത്യ തിങ്കളാഴ്ച കുറഞ്ഞു. കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം രാജ്യത്തെ മൊത്തം കേസുകളുടെ എണ്ണം 3,39,71,607 ആയി ഉയർന്നു, അതേസമയം 193 പുതിയ മരണങ്ങൾ മരണസംഖ്യ 4,50,782 ആയി ഉയർന്നു.
മൊത്തം സജീവ കേസുകൾ 2,27,347 ആണ്, 209 ദിവസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക്, കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 3624 കേസുകൾ കുറഞ്ഞു, ഡാറ്റ പ്രകാരം. സജീവമായ കേസുകൾ നിലവിൽ മൊത്തം കേസുകളുടെ 0.67% ആണ്, ഇത് പകർച്ചവ്യാധിയുടെ തുടക്കം മുതൽ ഏറ്റവും താഴ്ന്നതാണ്.അതേസമയം,2,15,63 പേരെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു, മൊത്തം വീണ്ടെടുക്കൽ 3,32,93,478 ആയി.ഇന്ത്യയുടെ വീണ്ടെടുക്കൽ നിരക്ക് 98%ആണ്, ഇത് 2020 മാർച്ച് മുതൽ ഏറ്റവും ഉയർന്നതാണ്.കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഇന്ത്യ മൊത്തം 95,19,84,373 ഡോസുകൾ നൽകി,ഇത് രാജ്യവ്യാപകമായ വാക്സിനേഷൻ ഡ്രൈവിൽ 46,57,679 ആയി നൽകിയ മൊത്തം ഡോസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്.