'നീതീകരിക്കാനാവില്ല' ;ടിബറ്റിൽ നിന്ന് ചൈന ഡിഎൻഎ സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിക്കുന്നു

china
 

മാതാപിതാക്കളുടെ അനുമതിയില്ലാതെ ചൈനീസ് അധികൃതർ ടിബറ്റിലുടനീളം കിന്റർഗാർട്ടൻ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ  ഡിഎൻഎ സാമ്പിളുകൾ എടുക്കുന്നതായി അവകാശപ്പെട്ട്  ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്‌സ് വാച്ച് . "കുറ്റകൃത്യം കണ്ടെത്തൽ" നടപടിയുടെ ഭാഗമായി ടിബറ്റിലുടനീളമുള്ള മുഴുവൻ കമ്മ്യൂണിറ്റികൾക്കും വേണ്ടി ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയ ഡിഎൻഎ ശേഖരണ കാമ്പയിൻ നടത്തി സെപ്തംബർ 5 ന് പുറത്തിറക്കിയ പുതിയ പഠനത്തിൽ പുതിയ തെളിവുകൾ സംഘടന അവകാശപ്പെട്ടു.

70 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ടിബറ്റ് കീഴടക്കിയതു മുതൽ ചൈനീസ് ഭരണത്തിൻ കീഴിലാണ് ടിബറ്റുകാർ, അധിനിവേശം എന്നും അടിച്ചമർത്തലിൽ നിന്നുള്ള സമാധാനപരമായ വിമോചനം എന്നും വിളിക്കുന്നു. ഹാൻ വംശീയ ന്യൂനപക്ഷമല്ലാത്ത മതപരവും സാംസ്കാരികവുമായ പാരമ്പര്യങ്ങളെ വളരെക്കാലമായി അടിച്ചമർത്തുന്ന സിൻജിയാങ്ങും മംഗോളിയയും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്.

കൂടാതെ, റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഡിഎൻഎ ശേഖരണ ശ്രമങ്ങൾ 2019-ൽ "ത്രീ മഹാന്മാർ"  എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പോലീസ് സംരംഭത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആരംഭിച്ചു, ഇത് ചൈനയുടെ താഴെത്തട്ടിലുള്ള പോലീസിംഗ് സംവിധാനം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. കൂടാതെ, 2019 ൽ പ്രാദേശിക ഡിഎൻഎ ഡാറ്റാബേസുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള രണ്ട് സർക്കാർ ലേലങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് കണ്ടെത്തി.

china

 ടിബറ്റൻ ഓട്ടോണമസ് റീജിയണിലെ (TAR) 14 വ്യത്യസ്‌ത മേഖലകളിൽ ഡ്രൈവുകൾ കണ്ടെത്തി, ഒരു മുഴുവൻ പ്രിഫെക്ചർ, രണ്ട് കൗണ്ടികൾ, രണ്ട് പട്ടണങ്ങൾ, രണ്ട് ടൗൺഷിപ്പുകൾ, ഏഴ് വില്ലേജുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ കണ്ടെത്തി . കൂടാതെ, TAR ഇതര ടിബറ്റൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ ചില ശേഖരണ ഡിസ്കുകൾ കണ്ടെത്തി.

അഞ്ച് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ ചില കമ്മ്യൂണിറ്റികളിലെ എല്ലാ താമസക്കാരിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ താമസിക്കുന്ന എല്ലാ പുരുഷന്മാരിൽ നിന്നും സാമ്പിളുകൾ എടുത്തതിനാൽ പഠനത്തിൽ ഈ ശ്രമത്തെ "ഇൻട്രൂസീവ് പോലീസിംഗ്" എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു. ജനുവരി മുതലുള്ള റിപ്പോർട്ടിൽ  വിവരങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനും ഡിഎൻഎ സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനുമുള്ള അവരുടെ ശ്രമങ്ങൾ കാണാം  .ലഭ്യമായ റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം ,ഏപ്രിലിൽ, ലാസ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ നൈമോ കൗണ്ടിയിലെ പോലീസ്, മൂന്ന് കിന്റർഗാർട്ടൻ ക്ലാസുകളിൽ നിന്ന് മൊത്തത്തിൽ ഡിഎൻഎ സാമ്പിളുകൾ മാതാപിതാക്കളെ അറിയിക്കാതെയോ അവരുടെ അനുമതി വാങ്ങാതെയോ എടുത്തിരുന്നു. ചൈനയുടെ ഡിഎൻഎ ശേഖരണത്തിൽ മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകൾ നേരത്തെ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. 2000-ൽ സർക്കാർ ഒരു ദേശീയ ഡിഎൻഎ ഡാറ്റാബേസ് സ്ഥാപിച്ചു, അതിൽ കുറഞ്ഞത് 40 ദശലക്ഷം ആളുകളിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങളുണ്ട്.