സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ച ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾ ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് മനുഷ്യാവകാശ ഫോറം

psp
വിശാഖപട്ടണം: സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ച നാല് പമ്പ്ഡ് സ്റ്റോറേജ് ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾ (പിഎസ്പി) സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് മനുഷ്യാവകാശ ഫോറം (എച്ച്ആർഎഫ്). വിശാഖപട്ടണം, പാർവതിപുരം-മന്യം ജില്ലകളിലെ അഞ്ചാം ഷെഡ്യൂൾ മേഖലയിലെ വിവിധ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കാണ് പമ്പ്ഡ് സ്റ്റോറേജ് ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾ അനുവദിച്ചിരുന്നത്.

എച്ച്ആർഎഫിന്റെ ഒരു സംഘം നാല് പ്രോജക്ട് സൈറ്റുകളും സന്ദർശിക്കുകയും ആദിവാസികൾ കൂടുതലായുള്ള പ്രദേശവാസികളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പഞ്ചായത്ത് (പട്ടിക പ്രദേശങ്ങളിലേക്കുള്ള വിപുലീകരണം) ആക്ടിലെ (PESA) വിവിധ ഭരണഘടനാ വ്യവസ്ഥകളെയും പട്ടികവർഗ, മറ്റ് പരമ്പരാഗത വനവാസികൾ (വനാവകാശങ്ങൾ അംഗീകരിക്കൽ നിയമം (FRA) എന്നിവയെയും കാറ്റിൽ പറത്തിയാണ് ഈ പദ്ധതികൾക്ക് അനുമതി നൽകിയിരിക്കുന്നതെന്ന് പ്രദേശം സന്ദർശിച്ച എച്ച്ആർഎഫ് എപി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി വൈ രാജേഷ്, എച്ച്ആർഎഫ് എപി, ടിഎസ് കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി അംഗം വിഎസ് കൃഷ്ണ എന്നിവർ ചൊവ്വാഴ്ച പറഞ്ഞു.

ചിന്താപ്പള്ളി, കൊയ്യൂർ മണ്ഡലങ്ങളിലെ യെർവാരം പിഎസ്പി, അല്ലൂരി സീതാരാമ രാജു ജില്ലയിലെ അനന്തഗിരിയിലെ പെടക്കോട്ട പിഎസ്പി, പാർവ്വതിപുരം-മന്യം എന്നിവിടങ്ങളിലെ സാലൂരിലെ കുറുക്കുറ്റി, പാച്ചിപെന്റയിലെ കരിവളസ എന്നിവയാണ് നിർദ്ദിഷ്ട പദ്ധതികളെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു.

പ്രാദേശിക ഗ്രാമസഭകളുടെ അറിവോടെയുള്ള ചർച്ചയും മുൻകൂർ സമ്മതവും കൂടാതെ അഞ്ചാം ഷെഡ്യൂൾ പ്രദേശങ്ങളിലെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് സംബന്ധിച്ച ഏത് തീരുമാനവും നിയമവിരുദ്ധമാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ, പ്രാദേശിക ആദിവാസി ഗ്രാമസഭകളുടെ മുൻകൂർ അനുമതിയില്ലാതെ പട്ടിക പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒരു പദ്ധതിയും വിഭാവനം ചെയ്യാൻ പോലും കഴിയില്ലെന്ന് PESA വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു. 

"ഈ പിഎസ്പികളെ സംബന്ധിച്ച്, ഒരു വിവരവും അറിയിച്ചിട്ടില്ല, ഒരു ചർച്ചയും നടന്നിട്ടില്ല, സുതാര്യതയില്ല, ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെ ആദിവാസികളെ ബോധപൂർവ്വം ഇരുട്ടിൽ നിർത്തിയിരിക്കുന്നു," എച്ച്ആർഎഫ് നേതാക്കൾ ആരോപിച്ചു.

1997ലെ സമത കേസിൽ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പട്ടിക പ്രദേശങ്ങളിൽ പദ്ധതികൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കിയുട്ടുണ്ട്. വിധിയുടെ ലംഘനമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നിർദേശങ്ങൾ. മാത്രമല്ല, ആദിവാസി ഉപദേശക സമിതിയിൽ ഈ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് സർക്കാർ ഒരു ചർച്ചയും മുൻകൂർ കൂടിയാലോചനയും പോലും നടത്തിയിട്ടില്ല. ഈ പദ്ധതികൾ തങ്ങളുടെ ഉപജീവനത്തിനും ക്ഷേമത്തിനും ഹാനികരമാണെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനാലാണ് പട്ടിക പ്രദേശങ്ങളിലെ ആദിവാസികൾ ഈ പദ്ധതികളെ എതിർക്കുന്നതെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. 

ഈ പിഎസ്പികളിൽ ഓരോന്നും മുകളിലും താഴെയുമുള്ള ഒരു ജലസംഭരണി വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു, അതിന് സാമാന്യം വലിയ ഭൂമി ആവശ്യമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, യെർവാരം പദ്ധതിയിലെ രണ്ട് സംഭരണികൾക്കും (1200 മെഗാവാട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന്) മൊത്തം വിസ്തീർണ്ണം 820 ഏക്കറും പെടക്കോട്ട പിഎസ്പിക്ക് (1000 മെഗാവാട്ട്) 680 ഏക്കറിലധികവുമാണ്. ഇത് പട്ടിക പ്രദേശങ്ങളിലെ ആദിവാസികളുടെ ഭൗതികമായ കുടിയിറക്കത്തിന് കാരണമാകും.

“ആദിവാസികൾ അവരുടെ ഉപജീവനത്തിനായി - ഗാർഹിക ആവശ്യങ്ങൾക്കും കൃഷിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രാദേശിക സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരിയെടുക്കുന്നതാണ് ഈ പദ്ധതികളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നതാണ് ഭയാനകമായ കാര്യം. ഈ വലിച്ചെടുക്കൽ നടക്കുന്ന തോടുകളും ജലാശയങ്ങളും വിവിധ ജലസംഭരണികളുടെ വൃഷ്ടിപ്രദേശത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് വ്യക്തമാണ്. 

യെരവാരം പിഎസ്പിയിൽ താണ്ഡവ ജലസംഭരണിയാണ്, പെടക്കോട്ട പിഎസ്പിക്ക് ഇത് റായ്വാഡ റിസർവോയറും പാർവതിപുരം-മന്യത്തിലെ പിഎസ്പികൾ വെങ്ങൽരായസാഗർ ജലസംഭരണിയെ പോഷിപ്പിക്കുന്ന സുവർണമുഖി നദിയുടെ വൃഷ്ടിപ്രദേശത്ത് നിന്ന് വെള്ളം ശേഖരിക്കും. ഫലത്തിൽ, പദ്ധതി പ്രദേശങ്ങളുടെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെ ആദിവാസികളുടെ മാത്രമല്ല, സമതലങ്ങളിലെ കർഷകരുടെയും ജലസുരക്ഷയെ ഇത് ബാധിക്കും," അവർ വിശദീകരിച്ചു.