കുമളി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് 7.5 കോടി രൂപ ചെലവിൽ നവീകരിക്കുമെന്ന് എം.കെ.സ്റ്റാലിൻ

f
 

തേനി: കേരള -തമിഴ്നാട് അതിർത്തിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കുമളി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് നവീകരിക്കുമെന്ന് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ.സ്റ്റാലിൻ ഉറപ്പുനൽകി.  7.5 കോടി രൂപ ചെലവിൽ നവീകരിക്കുക.  മുഖ്യമന്ത്രിയായി ചുമതലയേറ്റ ശേഷം ആദ്യമായി തേനിയിൽ എത്തിയ സ്റ്റാലിൻ സർക്കാരിന്റെ വിവിധ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. ശബരിമല തീർഥാടകരുടെ പ്രധാന ഇടത്താവളമായ കുമളിയിൽ സൗകര്യങ്ങൾ പരിമിതമാണ്.ഇത് പരിഹരിക്കുകയാണ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് നവീകരണത്തിലൂടെ തമിഴ്നാട് ഇപ്പോൾ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത്.

തീർഥാടകർക്ക് പുറമേ ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളിലുമായി വാണിജ്യ-വിദ്യാഭ്യാസ-തൊഴിൽ മേഖലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്കും ഏറെ ആശ്വാസമാണ് കുമളി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് നവീകരണം. ഇപ്പോൾ മഴ പെയ്താൽ നനയാതെ നിൽക്കാൻ പോലും ഒരു സൗകര്യമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ഉള്ളത്.