'സംസ്ഥാന രൂപീകരണ ദിനം'; പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഗുജറാത്തിലെയും മഹാരാഷ്ട്രയിലെയും ജനങ്ങൾക്ക് ആശംസകൾ നേർന്നു

j
 

ഡൽഹി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഞായറാഴ്ച (മെയ് 1, 2022) രണ്ട് പടിഞ്ഞാറൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ സ്ഥാപക ദിനത്തിൽ ഗുജറാത്തിലെയും മഹാരാഷ്ട്രയിലെയും ജനങ്ങളെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുകയും വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിലെ അവരുടെ നേട്ടങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു.

1960ലെ ബോംബെ പുനഃസംഘടന നിയമം നിലവിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് മഹാരാഷ്ട്രയും ഗുജറാത്തും രൂപീകൃതമായത്.

"ഗുജറാത്തിന്റെ സ്ഥാപക ദിനത്തിൽ, ഗുജറാത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് എന്റെ ആശംസകൾ. മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെയും സർദാർ പട്ടേലിന്റെയും മറ്റ് നിരവധി മഹാന്മാരുടെയും ആദർശങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട്, ഗുജറാത്തിലെ ജനങ്ങൾ അവരുടെ വൈവിധ്യമാർന്ന നേട്ടങ്ങൾക്ക് പരക്കെ പ്രശംസിക്കപ്പെടുന്നു," എന്നും മോദി വ്യക്തമാക്കി.