പാചകവാതക സിലിണ്ടറുകളുടെ വില കൂടി

gas
 

വാണിജ്യാവശ്യത്തിനുള്ള പാചകവാതക സിലിണ്ടറുകളുടെ ഇൻസെന്റീവ് റദ്ദാക്കി. എണ്ണക്കമ്പനികൾ ഇൻസന്റീവ് ഇനത്തിൽ നൽകി വന്ന 240 രൂപയാണ് വെട്ടിക്കുറച്ചതോടെ 19 കിലോ വാണിജ്യ സിലിണ്ടറുകളുടെ വില 1508 രൂപയിൽ നിന്നും 1748 രൂപയായി കൂടും. 

ഹോട്ടലുകളടക്കം ഇനി പുതുക്കിയ നിരക്കിൽ സിലിണ്ടർ വാങ്ങേണ്ടി വരും. സിലിണ്ടറൊന്നിന് നൽകിവന്ന 240 രൂപ ഇൻസന്റീവ് നിർത്തിയതോടെ വിലവർദ്ധനവ് രൂക്ഷമാകും. കേന്ദ്രം അനുവദിച്ചിരുന്ന ഇൻസന്റീവ്, നഷ്ടം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് എണ്ണക്കമ്പനികൾ എടുത്തുകളഞ്ഞത്. ഇൻസന്റീവ് എടുത്തു കളഞ്ഞതോടെ വിപണി വിലക്കു തന്നെ ഇനി വാണിജ്യ സിലിണ്ടറുകൾ ഡീലർമാർ വിൽക്കേണ്ടി വരും.

പുതിയ തീരുമാനത്തോടെ 19 കിലോ വാണിജ്യ സിലിണ്ടറുകളുടെ വില 1508 രൂപയിൽ നിന്നും 1748 രൂപയായി ഉയരും. ഹോട്ടൽ ഭക്ഷണത്തിനടക്കം വിലയുയരാൻ ഇത് കാരണമാകും.