അറബിക്കടലിൽ കാണാതായ കടൽ നിരീക്ഷണയന്ത്രത്തിൻ്റെ മുകളില്‍ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ

buoya

കേന്ദ്ര ഭൗമശാസ്ത്ര വകുപ്പിൻ്റെ കടൽ നിരീക്ഷണയന്ത്രം അറബിക്കടലിൽ കാണാതായി. സൂനാമി, കൊടുങ്കാറ്റുകൾ, കടലിലെ കാലാവസ്ഥ മാറ്റം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്ന ഉപകരണമാണ് കർണാടക തീരത്തുനിന്ന് നാല് കിലോമീറ്റർ അകലെ കാണാതായത്. 

ഭൗമശാസ്ത്ര മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഓഷ്യൻ ടെക്നോളജി നിരീക്ഷണത്തിനായി സ്ഥാപിച്ച വേവ് റൈഡർ ബോയയാണ് കാണാതായത്. ഒരു വർഷത്തോളമായി ശേഖരിച്ച് വിലപിടിപ്പുള്ള വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഈ ബോയ. 

കേരള തീരത്തിന് സമീപം ചില മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ഈ ബോയയ്ക്ക് മുകളിൽ കയറി നിൽക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ വഴി പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഏറെ വിലപിടിപ്പുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ അടങ്ങിയതിനാൽ അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ വേണം നിരീക്ഷണ ഉപകരണത്തെ കൈകാര്യംചെയ്യാനെന്ന് ഭൗമശാസ്ത്ര കേന്ദ്രത്തിലെ വിദഗ്ധർ അറിയിച്ചു. ബോയ കണ്ടുകിട്ടുന്നവർ  9735308646 ഈ നമ്പരിൽ അറിയിക്കണം.