തമിഴ്നാട്ടിൽ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ 31 വരെ നീട്ടി

lockdown tn
ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട്ടിൽ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ഈ മാസം 31 വരെ നീട്ടി. സ്കൂളുകളിൽ മുഴുവൻ അധ്യാപകർക്കും ഓഫീസ് ജോലിക്കായി എത്താം. എന്നാല്‍ ക്ലാസുകൾ ഓൺലൈനായി തന്നെ തുടരണം. വിവാഹത്തിന് 50 പേർക്കും സംസ്കാര ചടങ്ങിന് 20 പേർക്കും പങ്കെടുക്കാം.