പെട്രോള്‍ വില കൂടിയത് ക്രൂഡ് ഓയില്‍ വില വര്‍ദ്ധനവിനെത്തുടര്‍ന്ന്; ജിഎസ്ടിയുടെ കീഴില്‍ വന്നാല്‍ കുറയും: കേന്ദ്രം

petro
പെട്രോള്‍ വില കൂടിയത് ക്രൂഡ് ഓയില്‍ വില വര്‍ദ്ധനവിനെത്തുടര്‍ന്ന്; ജിഎസ്ടിയുടെ കീഴില്‍ വന്നാല്‍ കുറയും: പെട്രോളിയം മന്ത്രി