ട്വിറ്റെറിനെതിരെ കടുത്ത നിലപാടുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ

logo

ന്യൂഡൽഹി: ട്വിറ്റെറിനെതിരെ കടുത്ത നിലപാടുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ. കേസെടുക്കാനാണ് സാധ്യത. ട്വിറ്ററിന് പുതിയ ഐടി ഭേദഗതി അനുസരിച്ച് നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ ട്വിറ്ററിന്റെ നിലപാട് ദൗർഭാഗ്യകരമാണ്. ട്വിറ്ററിന് നൽകിയത് അവസാന നോട്ടീസ് ആണെന്നും കേന്ദ്രം പറഞ്ഞു. ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഐടി മന്ത്രാലയമാണ് ഐടി നിയമപ്രകാരം പുതിയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിക്കാൻ അവസാന അവസരം നൽകി ട്വിറ്ററിന് നോട്ടീസ് നൽകിയത്.

ഇതുവരെ കേന്ദ്രത്തിന്റെ കത്തിൽ ട്വിറ്റെർ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. പുതിയ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പാലിച്ച് മന്ത്രാലയത്തിന് വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ തയ്യാറാകണമെന്ന് കത്തിൽ പറയുന്നു. നോട്ടീസിന് മറുപടി നൽകാത്ത പക്ഷം ട്വിറ്ററിന് സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്ന നിലയിൽ ലഭിക്കുന്ന നിയമപരിരക്ഷ ഇല്ലാതാകുമെന്ന് നോട്ടീസിൽ പറയുന്നു.