മദ്യവും വൈനും വീടുകളിൽ വിതരണം ചെയ്യാൻ ഡൽഹി സർക്കാർ അനുമതി നൽകി

delhi

ന്യൂഡൽഹി: മദ്യവും  വൈനും വീടുകളിൽ വിതരണം ചെയ്യാൻ ഡൽഹി സർക്കാർ അനുമതി നൽകി. മൊബൈൽ ആപ്പ്,വെബ് പോർട്ടൽ എന്നിവയിലൂടെ ഓർഡർ നൽകിയാൽ മദ്യം  വീട്ടിലെത്തും. ഇതിനായി ഡൽഹി സർക്കാർ മദ്യനിയമത്തിൽ ഭേദഗതി വരുത്തി ഉത്തരവിറക്കി.

എൽ 13 ലൈസെൻസ് ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ വിദേശമദ്യവും ഇന്ത്യൻ മദ്യവും വിതരണം ചെയ്യാൻ അനുമതിയുള്ളു. മൊബൈൽ ആപ്പ് വഴിയോ വെബ് പോർട്ടൽ വഴിയോ ബുക്ക് ചെയ്തവർക്ക് മാത്രമേ മദ്യ  വിതരണം പാടുള്ളു.

ഹോസ്റ്റലുകൾ,സ്ഥാപനങ്ങൾ,ഓഫീസ് എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് മദ്യ  വിതരണത്തിന് അനുമതിയില്ലെന്നും പുതുക്കിയ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു. ഡൽഹിയിൽ ലോക്ക് ഡൗൺ  പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെ മദ്യഷോപ്പുകളും അടച്ചിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഡൽഹിയിൽ ലോക്ക് ഡൗണിൽ  ഇളവുകൾ നൽകി തുടങ്ങിയത്.