ചാലിയാർ ജലോത്സവത്തിനിടെ വള്ളം മറിഞ്ഞ് അപകടം

chaliyar
 

ചാലിയാർ ജലോത്സവത്തിനിടെ വള്ളം മറിഞ്ഞ് അപകടം. ഫിനിഷിംഗ് പോയിൻ്റ് പിന്നിട്ടതിനു ശേഷമായിരുന്നു അപകടം. 25ഓളം പേരാണ് വള്ളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇവരെ എല്ലാവരെയും രക്ഷപ്പെടുത്തി. 

എകെജി മൈത്ര എന്ന വള്ളം മറിഞ്ഞത്.മത്സരം ഫൈനലിനോടടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനിടെയാണ് . കോസ്റ്റൽ പൊലീസിൻ്റെയും ചെറുവള്ളങ്ങളുടെയും സഹായത്തോടെയായിരുന്നു രക്ഷാപ്രവർത്തനം.
മത്സരം തുടരുകയാണ്.  ഫൈനൽ അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ നടക്കും.