പ്ലസ് വണ്‍ സപ്ലിമെന്ററി അലോട്ട്‌മെന്റ് ഇന്ന്

plus1
 


പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനത്തിനുള്ള മൂന്ന് അലോട്ട്​മെൻറിലും പ്രവേശനം ലഭിക്കാത്തവർക്കുള്ള  അവസാന അവസരമായ സപ്ലിമെൻററി അലോട്ട്​മെൻറ്​ വിജ്ഞാപനം ഇന്ന് .ഇന്ന് വിജ്ഞാപനവും ഒഴിവുകളും പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.  ഇത് നോക്കി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷ പുതുക്കി നൽകാം. വിശദ പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷം അലോട്ട്​മെൻറ് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. സെപ്റ്റംബർ 30നകം പ്രവേശന നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാനാണ് വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പിന്റെ ശ്രമം.

ആദ്യ മൂന്ന് അലോട്ട്മെന്റുകളും 25ാം തിയതിക്കുള്ളിൽ തന്നെ പൂർത്തിയാക്കി പ്ലസ് വൺ ക്ലാസുകൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. മെറിറ്റ് സീറ്റിൽ നിന്ന് കമ്യൂണിറ്റി ക്വോട്ട, മാനേജ്മെൻറ് ക്വോട്ട സീറ്റുകളിലേക്ക് മാറുന്നതു വഴിയുണ്ടാകുന്ന സീറ്റുകളും സപ്ലിമെൻററി അലോട്ട്മെൻറിനായി പരി​ഗണിക്കും. മൂന്നാംഘട്ട അലോട്ട്മെൻറിന് ശേഷവും പ്രവേശനം നേടാത്ത 32,469 വിദ്യാർഥികളുണ്ട്.