ബംഗാൾ ഗവർണർ സിവി ആനന്ദ ബോസ് ​ഗുരുവായൂരിൽ ദർശനം നടത്തി

തൃശൂർ: ബംഗാൾ ഗവർണർ ഡോ. സിവി ആനന്ദ ബോസ് ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തി. സോപാനത്തിലെത്തി ഗവർണർ തൊഴുതു കാണിക്കയർപ്പിച്ചു. ദേവസ്വം ചെയർമാൻ ഡോ. വികെ വിജയൻ പ്രസാദ കിറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന് നൽകി. ഉപഹാരമായി ദേവസ്വം ഡയറിയും സമ്മാനിച്ചു.   ദർശനത്തിന് ശേഷം തന്ത്രി മഠത്തിലെത്തി ക്ഷേത്രം തന്ത്രി പിസി ദിനേശൻ നമ്പൂതിരിപ്പാടിനെ സന്ദർശിച്ച ശേഷമാണ് ഗവർണർ മടങ്ങിയത്.  വൈകീട്ട് ശ്രീവത്സം ഗസ്റ്റ്ഹൗസിലെത്തിയ അദ്ദേഹത്തെ ദേവസ്വം ചെയർമാൻ ഡോ. വികെ വിജയൻ, അഡ്‌മിനിസ്‌ട്രേറ്റർ കെപി വിനയൻ, ദേവസ്വം ജീവനക്കാർ എന്നിവർ ചേർന്ന് സ്വീകരിച്ചു.
 

തൃശൂർ: ബംഗാൾ ഗവർണർ ഡോ. സിവി ആനന്ദ ബോസ് ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തി. സോപാനത്തിലെത്തി ഗവർണർ തൊഴുതു കാണിക്കയർപ്പിച്ചു. ദേവസ്വം ചെയർമാൻ ഡോ. വികെ വിജയൻ പ്രസാദ കിറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന് നൽകി. ഉപഹാരമായി ദേവസ്വം ഡയറിയും സമ്മാനിച്ചു. 

ദർശനത്തിന് ശേഷം തന്ത്രി മഠത്തിലെത്തി ക്ഷേത്രം തന്ത്രി പിസി ദിനേശൻ നമ്പൂതിരിപ്പാടിനെ സന്ദർശിച്ച ശേഷമാണ് ഗവർണർ മടങ്ങിയത്.

വൈകീട്ട് ശ്രീവത്സം ഗസ്റ്റ്ഹൗസിലെത്തിയ അദ്ദേഹത്തെ ദേവസ്വം ചെയർമാൻ ഡോ. വികെ വിജയൻ, അഡ്‌മിനിസ്‌ട്രേറ്റർ കെപി വിനയൻ, ദേവസ്വം ജീവനക്കാർ എന്നിവർ ചേർന്ന് സ്വീകരിച്ചു.