സംസ്ഥാനത്ത് കരുതൽ ഡോസ് വാക്‌സിനായുള്ള ബുക്കിംഗ് ഇന്ന് മുതൽ

uu
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് വാക്‌സിന്റെ കരുതൽ ഡോസിനായുള്ള ബുക്കിംഗ് ഇന്നു മുതൽ. അർഹരായവർക്ക് കോ-വിൻ വെബ്‌സൈറ്റ് വഴിയോ ആപ്പു വഴിയോ കരുതൽ ഡോസ് ബുക്ക് ചെയ്യാം. നാളെ മുതലാണ് സംസ്ഥാനത്ത്കരുതൽ ഡോസ് കൊറോണ വാക്‌സിനേഷൻ ആരംഭിക്കുന്നത്.


ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ, കൊറോണ മുന്നണി പോരാളികൾ, 60 വയസ് കഴിഞ്ഞ അനുബന്ധ രോഗമുള്ളവർ എന്നിവർക്കാണ് കരുതൽ ഡോസ് നൽകുന്നത്. രണ്ടാം ഡോസ് വാക്‌സിൻ എടുത്തുകഴിഞ്ഞ് 9 മാസം കഴിഞ്ഞവർക്കാണ് കരുതൽ ഡോസ് എടുക്കാൻ സാധിക്കുക.

ഡോസ് ബുക്ക് ചെയ്യാം?

കരുതൽ ഡോസ് വാക്‌സിനേഷനായി വീണ്ടും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതില്ല.
 
ആദ്യം https://www.cowin.gov.in എന്ന ലിങ്കിൽ പോകുക.

നേരത്തെ രണ്ട് ഡോസ് വാക്‌സിനെടുത്ത ഫോൺ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്യുക.

രണ്ട് ഡോസ് വാക്‌സിൻ എടുത്തതിന് താഴെ കാണുന്ന പ്രിക്കോഷൻ ഡോസ് എന്ന

ഐക്കണിന്റെ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന ഷെഡ്യൂൾ പ്രിക്കോഷൻ ഡോസ് എന്ന

ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

അവിടെ സെന്ററും സമയവും ബുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.