കുതിരാൻ തുരങ്കപാതയിൽ ഒരു ടണൽ ഗതാഗതത്തിന് ഓഗസ്റ്റിൽ തുറന്ന് നൽകാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദേശം

tunnel

തിരുവനന്തപുരം: കുതിരാൻ തുരങ്കപാതയിൽ ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിന് ഒരു ടണൽ ഗതാഗതത്തിന് തുറന്ന് കൊടുക്കാൻ ഉള്ള സൗകര്യമൊരുക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർദേശം നൽകി. തുരങ്ക നിർമാണത്തിന്റെ പുരോഗതി വിലയിരുത്താൻ ചേർന്ന് യോഗത്തിലാണ് അദ്ദേഹം നിർദേശം നൽകിയത്.

എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ നിർദേശം. ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അനുമതി തേടാനും അദ്ദേഹം നിർദേശം നൽകി. മൺസൂൺ കാലമാണ്. എന്നാലും പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തടസ്സമുണ്ടാകരുതെന്നും നിർദേശമുണ്ട്.