നിപ ജാഗ്രത; കോഴിക്കോട് കൂടുതല്‍ വാര്‍ഡുകള്‍ കണ്ടെയിന്‍മെന്റ് സോണുകളാക്കി

google news
Kozhikode has made more wards into containment zones