കെഎസ്ആർടിസി ദീർഘ ദൂര സർവീസുകൾ നാളെ മുതൽ ആരംഭിക്കും

bus

തിരുവനന്തപുരം: കെഎസ്ആർടിസി ദീർഘ ദൂര സർവീസുകൾ നാളെ മുതൽ ആരംഭിക്കും. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ യാത്രക്കാർ കൂടുതലുള്ള റൂട്ടുകളിലായിരിക്കും സർവീസ് നടത്തുക. ഇരുന്ന് മാത്രം യാത്ര ചെയ്യാനാണ് അനുമതി. യാത്രക്കാർക്ക് ടികെറ്റ് റിസേർവ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഇന്നത്തെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കെഎസ്ആർടിസി ദീർഘദൂര സർവീസുകൾ ആരംഭിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കാണ് സർവീസുകൾ നടത്തുകയെന്നത് സംബന്ധിച്ച്  ചാർട്ട് തയ്യാറാക്കി വരികയാണെന്ന് സിഎംഡി ബിജുപ്രഭാകർ  പറഞ്ഞു.