കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ശമ്പളം: ഫെബ്രുവരി മാസത്തെ രണ്ടാം ഗഡു വിതരണം ചെയ്തു

ksrtc
 

തിരുവനന്തപുരം: കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ജീവനക്കാരുടെ ഫെബ്രുവരി മാസത്തെ ശമ്പളത്തിന്റെ രണ്ടാം ഗഡു വിതരണം ചെയ്തു. സർക്കാർ അനുവദിച്ച 30 കോടിയും ഇന്ധനത്തിനായി മാറ്റിവെച്ച 10 കോടിയും ചേർത്താണ് തുക കണ്ടെത്തിയത്.

ശമ്പള വിതരണത്തിനുള്ള തുക ആവശ്യപ്പെട്ട് ഗതാഗത മന്ത്രി ആൻറണി രാജു ധനവകുപ്പിന് കത്ത് നൽകിയിരുന്നു. ജനുവരി മാസത്തെ കെ.എസ്.ആർ.ടി.സിക്കുള്ള സർക്കാർ വിഹിതത്തിലെ ബാക്കി തുകയായ 20 കോടി എത്രയും വേഗം അനുവദിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചായിരുന്നു മന്ത്രി കത്തയച്ചത്.

സർക്കാർ ഉറപ്പിന്മേൽ ഫെഡറൽ ബാങ്കിൽ നിന്ന് 30 കോടി രൂപ ഓവർഡ്രാഫ്റ്റെടുത്തായിരുന്നു ആദ്യ ഗഡു ശമ്പളം നൽകിയത്. പിന്നീട് സർക്കാർ 30 കോടി നൽകിയതോടെ ഇത് അടച്ചു തീർക്കുകയായിരുന്നു.