തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷന് കീഴിലുള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലെ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം ടിക്കറ്റ് പത്ത് രൂപയാക്കി കുറച്ചു

train
 

തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷന് കീഴിലുള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലെ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് കുറച്ചു. 50 രൂപയിൽ നിന്ന് പത്ത് രൂപയാക്കിയാണ് കുറച്ചത്. നിരക്ക് കുറച്ചത് ഇന്നു മുതൽ നിലവിൽ വരും. 

കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ തിരക്കൊഴിവാക്കാൻ നിരക്ക് കുത്തനെ ഉയർത്തിയിരുന്നു. 2021 ഒക്‌ടോബർ ഏഴു മുതലായിരുന്നു നിരക്ക് വർധിപ്പിച്ചിരുന്നത്. ഇതാണ് ഇപ്പോൾ കുറച്ചിരിക്കുന്നത്. 

നിരക്ക് കൂട്ടിയത് ഏറെ പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കിയിരുന്നു. അതിനെ തുടർന്നാണ് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന നിരക്ക് തന്നെ വീണ്ടും നിശ്ചയിച്ചത്.