റംഡിസിവർ മരുന്ന് കോഴിക്കോട്ട് നിന്നും ബാംഗ്ലൂരിൽ എത്തിച്ച് കരിഞ്ചന്തയിൽ വില്പന; പ്രതി അറസ്റ്റിൽ

med

കോഴിക്കോട്: കോവിഡ്  ചികിത്സയ്ക്ക് ഉള്ള റംഡിസിവർ  മരുന്ന് കോഴിക്കോട്ട് നിന്നും ബാംഗ്ലൂരിൽ എത്തിച്ച് കരിഞ്ചന്തയിൽ വില്പന. ബാംഗ്ലൂരിൽ പിടിയിലായ സഞ്ജീവ് കുമാറാണ് കോഴിക്കോട് ജയിൽ റോഡിലെ സ്പെഷ്യലിറ്റി ഫാർമയിൽ നിന്നും മരുന്ന് വാങ്ങി കരിഞ്ചന്തയിൽ വിറ്റത്. കർണാടക പോലീസ് കോഴിക്കോട് എത്തി നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ കൂടുതൽ തെളിവുകൾ ലഭിച്ചു.

ഫാർമയിൽ നിന്നും പത്ത് വയൽ റംഡിസിവർ മരുന്ന് പോലീസ് പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു. 3400  രൂപയുടെ മരുന്ന് ബാംഗ്ലൂരിൽ വില്പന നടത്തിയത് പതിനായിരം രൂപയ്ക്കാണ്. സഞ്ജീവ് കുമാർ കൈവശം സൂക്ഷിച്ച 25  വയൽ മരുന്നും പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു. ആശുപത്രിക്ക് മാത്രം വിൽക്കേണ്ട മരുന്ന് വ്യക്തിക്ക് വിറ്റതിനാൽ ഫാർമയുടെ ലൈസെൻസ് റദ്ദാക്കുമെന്ന് ഡ്രഗ്സ്‌  കണ്ട്രോൾ വിഭാഗം അറിയിച്ചു.