തെരുവുനായ ശല്യം; തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയുടെ പ്രത്യേക ക്യാമ്പയിന് ഇന്ന് തുടക്കമാകും

ee
 

തെരുവുനായ ശല്യം പരിഹരിക്കാനുള്ള തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയുടെ പ്രത്യേക ക്യാമ്പയിന് ഇന്ന് തുടക്കമാകും. ഇന്നുമുതൽ മൂന്നുദിവസം നഗരത്തിലെ വളർത്തു നായ്ക്കൾക്ക് വാക്സിൻ നൽകും. തെരുവു നായകൾക്കുള്ള വാക്സിനേഷൻ ഈ മാസം 25ന് ആരഭിക്കും.

മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് തയ്യാറാക്കിയ തെരുവുനായ ശല്യം രൂക്ഷമായ ഹോട്സ്പോട്ടുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ തിരുവനന്തപുരമാണ് മുന്നിൽ. ആകെയുള്ള 170 ഹോട്സ്പോട്ടുകളിൽ 28 എണ്ണവും തിരുവനന്തപുരത്താണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയുടെ പ്രത്യേക ക്യാമ്പയിൻ . രാവിലെ ഏഴ് മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി വരെയാണ് ക്യാമ്പ് പ്രവർത്തിക്കുക.

നായ്ക്കളുടെ വാക്സിനേഷനായി 10000 ഡോസ് വാക്സിനാണ് എത്തിക്കുന്നത്. നഗരത്തിലെ മുഴുവൻ വളർത്തു നായ്ക്കൾക്കും വാക്‌സിൻ ഉറപ്പാക്കണം എന്നും നഗരസഭ നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. തെരുവു നായ്ക്കൾക്കുള്ള വാക്സിനേഷൻ നടപടികൾ ഈ മാസം 25ന് ആരംഭിക്കും.