പത്തനംതിട്ടയിൽ പന്നിപ്പനി സ്ഥിരീകിരിച്ചു

swine
 

പത്തനംതിട്ട: പത്തനംതിട്ട സീതതോട്ടിൽ പന്നിപ്പനി സ്ഥിരീകിരിച്ചു. സീതത്തോട് പഞ്ചായത്തിലെ 9 വാർഡിലാണ് പന്നിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചത്. മറ്റ് പന്നികളിലേക്ക് രോഗം വ്യാപനം തടയാനുള്ള നടപടികൾ തുടങ്ങി. 

രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച സ്ഥലത്തിന്‍റെ ഒരു കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവ് രോഗബാധിതമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. 10 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ പന്നികളെ കൊണ്ട് പോകുന്നതും കൊണ്ട് വരുന്നതും നിരോധിച്ചു. രോഗ ബാധിത പ്രദേശത്ത് പന്നി ഇറച്ചി വിൽക്കുന്ന കടകൾക്കും നിരോധനം.