തിരുവാറന്മുളയപ്പന്റെ പള്ളിയോടത്തിൽ ചെരിപ്പിട്ടു കയറി താരത്തിന്റെ ഫോട്ടോഷൂട്ട്‌; വ്യാപക പ്രതിഷേധം

s

ആറന്മുള: പുതുക്കുളങ്ങര പള്ളിയോടത്തില്‍ക്കയറി ഫോട്ടോയെടുത്ത താരത്തിനെതിരേ പ്രതിഷേധം. പള്ളിയോടത്തിൽ ചെരുപ്പിട്ടു കയറി മതസ്പർദ്ധ ഉണ്ടാക്കാനും ആചാരലംഗനം നടത്താനും ശ്രമിച്ച നവമാധ്യമ താരത്തിനെതിരെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന്  പള്ളിയോടം സേവാസംഖം  പ്രസിഡന്റ്‌ കെ. സ്. രാജൻ, സെക്രട്ടറി പാർഥസാരഥി. ആർ. പിള്ള പറഞ്ഞു .

 പള്ളിയോടങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾ കയറാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്..ഇവിടെ ചെരുപ്പിട്ടു കയറിയത് പള്ളിയോടത്തിനെ അവഹേളിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. വ്രതശുദ്ധിയോടെ മാത്രമാണ് പുരുഷന്മാർ പള്ളിയോടത്തിൽ കയറുന്നത്. പള്ളിയോടങ്ങൾ എല്ലാം നദീ തീരത്തോട് ചേർന്ന പള്ളിയോട പുരകളിലാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത്. ഇവിടെ പോലും ആരും പാദരക്ഷ ഉപയോഗിക്കാറില്ല. മാത്രമല്ല ഓരോ പള്ളിയോടവും അതാതു പള്ളിയോടകരയുടെ ഉടമസ്ഥതയിൽ ഉള്ളതാണ്. അവരുടെ അനുമതിയില്ലാതെ പള്ളിയോട പുരയിലോ പള്ളിയോടത്തിലോ ആരും കയറാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. വ്രതശുദ്ധിയോടെ മാത്രം കയറുന്ന പള്ളിയോടത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ നടി കയറിയതെന്നു അറിയില്ല. കരക്കാരുടെ ഒത്താശയോടെയാണ് കയറിയതെങ്കിൽ കരക്കാർക്കെതിരെയും നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പള്ളിയോടം സേവാസംഖം അറിയിച്ചു.