നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കുതിരാനില്‍ ഇന്ന് മുതല്‍ ഗതാഗത പരിഷ്‌കാരം

kuthiran tunnel

തൃശൂർ: കുതിരാൻ തുരങ്കത്തിൽ ഇന്ന് മുതൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം. നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ഇന്ന് മുതൽ ഗതാഗത പരിഷ്കരണം. തൃശൂർ ഭാഗത്തേക്കുള്ള വാഹനങ്ങൾ തുരങ്കത്തിലെ ഇരു വശങ്ങളിലൂടെ കടത്തി വിടും. ഒന്നാം തുരങ്കത്തിൽ ട്രയൽ റൺ അൽപസമയത്തിനകം നടക്കും.

കുതിരാൻ മല വഴി വാഹങ്ങൾക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല. പാറ പൊട്ടിക്കുന്നത് ഉൾപ്പടെയുള്ള പ്രവർത്തികൾ ഇവിടെ നടക്കും. വാഹനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ പോലീസിനെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുരംഗത്തിനകത്ത് പോലീസ് കൺട്രോൾ റൂം പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു. പാലക്കാട് ഭാഗത്തേക്കുള്ള തുരങ്കത്തിലേക്കുള്ള റോഡ് നിർമാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പുതിയ പരിഷ്കരണം.