പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഇന്ന് രണ്ടിടത്ത് കാട്ടുതീ

fire, crime
 

പാലക്കാട് : പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ രണ്ടിടത്ത് ഇന്ന് കാട്ടുതീ ഉണ്ടായി. അട്ടപ്പാടി അബ്ബണ്ണൂർ മലയിലാണ് ഉച്ചയോടെ ആദ്യം കാട്ടു തീ പടർന്നത്. 

നാലു ദിവസമായി, അട്ടപ്പാടിയിലെ വിവിധ മലനിരകളിൽ തീയുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം സൈലൻ്റ് വാലിയുടെ കരുതൽ മേഖലയിലും കരുവാര, ചിണ്ടിക്കി, കാറ്റാടിക്കുന്ന്, എന്നിവിടങ്ങളിലും കാട്ടുതീ പിടിച്ചിരുന്നു. 

വൈകുന്നേരമാണ്, മലമ്പുഴ ചെറാട് മലയിൽ കാട്ടുതീ വീണ്ടും പടർന്നത്. രണ്ട് നാൾ മുമ്പ് തീ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അണഞ്ഞിരുന്നു. ജനവാസ മേഖലയിലേക്ക് തീ പടരുമോ എന്ന ആശങ്കയുണ്ട്. വേണ്ട മുൻകരുതൽ വനംവകുപ്പും അഗ്നരക്ഷാ സേനയും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അറിയിപ്പ്.