സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായി ഹിജാബ് വിരുദ്ധ പ്രതിഷേധം;കോഴിക്കോട് ഹിജാബ് കത്തിച്ച് പ്രതിഷേധം

kozhikode
 

 സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായി ഹിജാബ് വിരുദ്ധ പ്രതിഷേധം. ഇറാനിലെ ഹിജാബ് വിരുദ്ധ സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് കോഴിക്കോട് ഇസ്ലാമിക സ്വതന്ത്ര ചിന്തകരുടെ സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആണ് ഹിജാബ് കത്തിച്ച് പ്രതിഷേധിച്ചത് . കോഴിക്കോട് ടൌൺ ഹാളിനു സമീപം നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിൽ മുസ്ലീം സ്ത്രീകൾ ഹിജാബ് കത്തിച്ചു.സംഘടനയിലെ ആറ് മുസ്ലീം സ്ത്രീകളാണ് ഹിജാബ് കത്തിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത്. 

ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഹിജാബ് കത്തിക്കുന്ന സംഭവം കൂടിയാണിത്. ഇറാനിൽ ഹിജാബ് നിർബന്ധമാക്കുന്നതിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച സ്ത്രീകൾ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുകയും പ്ലക്കാർഡുകൾ ഉയർത്തുകയും ചെയ്തു. ഇറാനിലെ ഹിജാബ് വിരുദ്ധ സമരത്തിന് ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്ത് നിന്നും പിന്തുണ ഉയർന്നിരുന്നു.