ഡൂഡിൽ ആർട്ട്‌ എന്ന വിഷയത്തിന് എൻ സി ഡി സി സെമിനാർ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു

xxz
കോഴിക്കോട്: ഡൂഡിൽ ആർട്ട്‌ എന്ന വിഷയത്തിന് എൻ സി ഡി സി സെമിനാർ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു . ദേശീയ ശിശു ക്ഷേമ  സംഘടനയായ  നാഷണൽ ചൈൽഡ് ഡെവലപ്പ്മെന്റ് കൗൺസിലിന്റെ റൈസിംഗ് ക്വീൻസ് സർക്കിളാണ്  സെമിനാറിനു നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. ഷെറിൻ മുബീൻ (എൻ സി ഡി സി ഫാക്കൾട്ടി, സർക്കിൾ കോർഡിനേറ്റർ ) ആണ് ക്ലാസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്.  തൽപരരായ എല്ലാവർക്കും ഈ സെമിനാറിൽ പങ്കെടുക്കാം. ഏപ്രിൽ 23‌ ന്  വൈകുന്നേരം 7.30മണിക്കാണ് സെമിനാർ. സൂംമീറ്റിൽ തത്സമയ സെമിനാറാണ് നടക്കുക. വനിതകളുടെ ഉന്നമനത്തിനായി പ്രവൃത്തിക്കുന്ന ഈ സംഘടന വിവിധ തരത്തിലുള്ള സെമിനാറുകളും മത്സരപരിപാടികളും സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. പങ്കെടുക്കാനായി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പർ+917356609053(സംഘാടക ).