ഓൺലൈനായി പാചക മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു

 online cooking competition

കോഴിക്കോട്: ഓൺലൈനായി പാചക മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ദേശീയ ശിശു ക്ഷേമ സംഘടനയായ നാഷണൽ ചൈൽഡ്  ഡെവലപ്പ്മെന്റ് കൗൺസിലിന്റെ റൈസിംഗ് ക്വീൻസ് സർക്കിളാണ്  കൾനറി കോമ്പറ്റിഷൻ എന്ന പേരിൽ പാചക മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ജനുവരി 6ന് 2 മണിക്ക് സൂം മീറ്റിലാണ് തൽസമയ പരിപടി.

താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ആരോഗ്യ പരമായ സാലഡുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ വീഡിയോസ് ജനുവരി 6ന് മുമ്പായി +91 75109 96776 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് അയക്കാം. വിജയികൾക്ക് കൈനിറയെ സമ്മാനവും നേടാം. കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്താനും, വനിതകളുടെ ഉന്നമനത്തിനായും കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ സംഘടന ഇടവേളകളിൽ കുട്ടികളുടെ കലാപരിപാടികളും സെമിനാറുകളും നടത്താറുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പർ +91 75109 96776(സംഘാടക ). വെബ്സൈറ്റ് www.ncdconline.org.