പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ 47 പേർക്ക് കോവിഡ്; 22 പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ

പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ 47 പേർക്ക് കോവിഡ്; 22 പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ

പാലക്കാട്: ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 47 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. 22 പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗബാധ ഉണ്ടായത്. ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന 8 പേർ, വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന 13 പേർ,ഉറവിടം അറിയാത്ത രോഗബാധ ഉണ്ടായ 4 പേർ എന്നിവരും ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ജില്ലയിലിന്ന് 42 പേർക്ക് രോഗമുക്തി ഉള്ളതായും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.ഇതോടെ ജില്ലയിൽ ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം 411 ആയി.